POULTRY

Solutions for the Poultry Market

מערכת מסוע – Vencobelt

Vencomatic
מערכת מסוע - Vencobelt

משמש לסוגי גידול :

מטילות, מטילות חופש, רבייה קלה

מערכת מסוע לטיפול עדין בביצים לבקיעה ולמאכל.

צפה באתר החברה >

הורדת קבצים

מפרט טכני

יכולות ויתרונות

Vencoblet מאפשרת להעביר ביצים משורות או לולי קינון שונים לאזור איסוף מרכזי.  באמצעות המכשירים העמידים לנשיאת הביצים, העשויים מפלסטיק, ומערכת בעלת שרשרת אחת, יכולה Vencobelt להתאים בקלות לכל הנסיבות. עיצוב מכשירי הנשיאה והחיבורים החלקים מאפשרים מדרונות של עד 28 מעלות ופינות של עד 180 מעלות.

מערכת ידידותית לביצים

עיצוב נשיאה ייחודי
העברה עדינה של הביצים

פתרון גמיש ליישומים רבים

סיבובים קצרים אפשריים במערכת בעל השרשרת האחת
עיצוב מכשירי הנשיאה מאפשר מדרונות של 28 מעלות
ניתן לחיבור למספר שורות מערכת או קנים

רמת אחזקה נמוכה

אחזקה עצמית באמצעות מערכת
שימון רק שרשרת הנעה אחת במערכת
עד 100 מטרים במנוע אחד בלבד

    Order Form