POULTRY

פתרונות לענף הלול

מערכת הזנה – Flex Auger

ROXOELL
Flex Auger
Flex Auger
previous arrow
next arrow

משמש לסוגי גידול :

הודונים, הודים, זכרים, מטילות, מטילות חופש, פטם, פרגיות כבדות, פרגיות קלות, רבייה כבדה, רבייה קלה

החלזון הגמיש להובלת תערובת באופן המהיר והבטוח ביותר אל המאביסים.

צפה באתר החברה >

יכולות ויתרונות

מגוון רחב של יישומים 

 • יכולת העברה תערובת בכמויות של מ 500 ק”ג / שעה ועד ל 4800 ק”ג / שעה.
 • יכולת להעביר מגוון סוגים של חומרים במבנה פיזי שונה כגון : קמח , פרורים , כופתיות וכו.
 • ניתן לשלב ולערבב שני סוגי מזון בעזרת מערכת משולבת של  Flex-Auger mix.

הובלת המזון אל בעלי החיים ללא נזק

 • חלזון גמיש ללא ציר מרכזי למניעת שחיקת החומר.
 • מבנה ייחודי של המישפכון בתחילת המזין, מונע שבירת הכופתיות.
 • צינור ה PVC הידוע בשמו “NOVICOR” הינו בעל מבנה פנימי מיוחד המקטין את החיכוך של החומר עם הדפנות ומונע הידבקות לדופן הצינור.

מערכת יציבה ידידותית וקלה לתחזוקה

 • פתחי ביקורת ביחידת הקצה ובכניסה למזין מאפשרים בקרה נוחה ופשוטה .
 • צינורות וקשתות מדגם “NOVICOR” עמידים לעומס עבודה בחום ובקרינת השמש.
 • פיקוח אלקטרוני בעזרת גששי קירבה או מתג מכני מגינים על המערכת.

  טופס הזמנה

  [wpcaptcha wpcaptcha-823]