POULTRY

פתרונות לענף הלול

מערכת הזנה – Flex Auger

ROXOELL
Arrow
Arrow
Slider

משמש לסוגי גידול :

הודונים, הודים, זכרים, מטילות, מטילות חופש, פטם, פרגיות כבדות, פרגיות קלות, רבייה כבדה, רבייה קלה

החלזון הגמיש להובלת תערובת באופן המהיר והבטוח ביותר אל המאביסים.

צפה באתר החברה >

יכולות ויתרונות

מגוון רחב של יישומים 

  • יכולת העברה תערובת בכמויות של מ 500 ק”ג / שעה ועד ל 4800 ק”ג / שעה.
  • יכולת להעביר מגוון סוגים של חומרים במבנה פיזי שונה כגון : קמח , פרורים , כופתיות וכו.
  • ניתן לשלב ולערבב שני סוגי מזון בעזרת מערכת משולבת של  Flex-Auger mix.

הובלת המזון אל בעלי החיים ללא נזק

  • חלזון גמיש ללא ציר מרכזי למניעת שחיקת החומר.
  • מבנה ייחודי של המישפכון בתחילת המזין, מונע שבירת הכופתיות.
  • צינור ה PVC הידוע בשמו “NOVICOR” הינו בעל מבנה פנימי מיוחד המקטין את החיכוך של החומר עם הדפנות ומונע הידבקות לדופן הצינור.

מערכת יציבה ידידותית וקלה לתחזוקה

  • פתחי ביקורת ביחידת הקצה ובכניסה למזין מאפשרים בקרה נוחה ופשוטה .
  • צינורות וקשתות מדגם “NOVICOR” עמידים לעומס עבודה בחום ובקרינת השמש.
  • פיקוח אלקטרוני בעזרת גששי קירבה או מתג מכני מגינים על המערכת.

טופס הזמנה