POULTRY

פתרונות לענף הלול

מאוורר

Munters - logo
מאוורר

משמש לסוגי גידול :

הודונים, הודים, מטילות, מטילות חופש, פטם, פרגיות כבדות, פרגיות קלות, רבייה כבדה, רבייה קלה

צפה באתר החברה >

הורדת קבצים

יכולות ויתרונות

    טופס הזמנה

    [wpcaptcha wpcaptcha-823]