POULTRY

פתרונות לענף הלול

מערכת אריזת ביצים – Prinzen PSPC7

Prinzen
מערכת אריזת ביצים PSPC7

משמש לסוגי גידול :

מטילות, פרגיות כבדות, רבייה כבדה, רבייה קלה

מערכת לאריזת ביצי רבייה ישירות למגשי הדגרה

צפה באתר החברה >

יכולות ויתרונות

7 PSPC היא מכונה לאריזת ביצים יעילה ופשוטה לתפעול. המכונה משמשת לאריזת ביצי רביה ישירות למגשי המדגרה כגון 126 ו 132 מסוג Buckeye, Chickmaster, HatcTech וכן מגשי 30 קרטון או פלסטיק. טיפול ביצה עדין וקלות השימוש הן תכונות המפתח של מכונה זו.

מכונת ה PSPC 7 מתממשקת בקלות עם מסוע הביצים הראשי וכן מצוידת בחישניי עומס.

מאפיינים:

  • 99.7% מהביצים נארזות כאשר החוד כלפי מטה.
  • פשוטה לתפעול.
  • טיפול עדין בביצה.
  • תחזוקה נמוכה

קיבולת: 20,000 ביצים לשעה

הורדת קבצים

מפרט חלקים

    טופס הזמנה

    [wpcaptcha wpcaptcha-823]