HAPACH
מובילים בפיתוח, ייצור, יבוא, יצוא ושיווק
מוצרים לתחומי החקלאות והתעשייה.

חברת "הפח תעשיות מתכת" הוקמה בשנת 1949 ע"י מייסדה, מר דוד ברגר ז"ל. כיום מנוהלת החברה ע"י דור ההמשך הנאמן, משפחת הנקין.

חברת "הפח תעשיות מתכת" הוקמה בשנת 1949 ע"י מייסדה, מר דוד ברגר ז"ל. כיום מנוהלת החברה ע"י דור ההמשך הנאמן, משפחת הנקין.

חברת "הפח תעשיות מתכת" הוקמה בשנת 1949 ע"י מייסדה, מר דוד ברגר ז"ל.

כיום מנוהלת החברה ע"י דור ההמשך הנאמן, משפחת הנקין.

POULTRY

המחלקה מתמחה ביצור, יבוא, יצוא ושיווק פתרונות כוללים לענף הלול. כמו כן, מספקת המחלקה שירותי שידרוג לטכנולוגיות עכשוויות עבור לולים קיימים ובביצוע פרוייקטים turn key, עם חברת הבת וספקים בכל העולם

פתרונות לענף הלול

POULTRY
Image is not available
HAPACH
HAPACH
הפח תעשיות מתכת
POULTRY
POULTRY
פתרונות לענף הלול
Made with
GS ❤